Søknad og opptak

Forskerlinjen tar opp nye studenter hvert høstsemester. Opptaket er basert på en helhetlig vurdering av student, veileder og prosjekt.

Hva krever Forskerlinjen av deg?

Det er viktig at du vet mest mulig om hva du går til. Forskerlinjen krever ekstra innsats og arbeidskapasitet, og studieforløpet er lagt opp slik at du bør bruke av sommerferien og fritiden til forskningen.

Du bør derfor ha god studieprogresjon og gode karakterer fra grunnstudiet når du søker opptak. Samtidig er det en fordel om du har deltatt aktivt i det aktuelle forskningsmiljøet før du søker.

Opptak

Du må være tatt opp på masterstudiet i odontologi ved UiO for å kunne søke opptak til Forskerlinjen.

Du kan få opptak når du har fullført modul 2 i odontologistudiet.

Søknad sendes inn semesteret før du ønsker opptak til Forskerlinjen.

Veiledere

Du må ha to veiledere. En av veilederne må være ansatt ved Det odontologiske fakultet, UiO.

Er du veileder?

Informasjon for deg som er veileder finner du her.

Godkjenninger

Hvis prosjektet krever godkjenninger fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) eller andre instanser, må søknad være innvilget når du søker om opptak til Forskerlinjen. Her kan du lese mer om krav til godkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning.

Søknadsprosessen

Vil du søke opptak på Forskerlinje, må du sende oss følgende innen 2. mai:

  • Én side om din motivasjon for forskningen.
  • CV

Opptaksrutiner

  • Student og veileder må sette seg nøye inn i avtalen med Forskerlinjen, spesielt punktene som omfatter rettigheter og plikter.
  • Før formelt opptak må avtalen med Forskerlinjen være underskrevet av alle involverte parter.
  • Etter opptak og før semesterstart innkalles nyopptatte studenter og deres hovedveiledere til å delta på Forskerlinjens obligatoriske informasjonsmøte.

Klage

Ved avslag på søknaden skal en eventuell klage sendes til fakultetet i skriftlig form, klagefristen er to uker. Dersom klagen opprettholdelse etter fakultetets behandling, vil den bli videresendt til Den sentrale klagenemnd ved UiO for endelig avgjørelse.

Stipend

Ved opptak til Forskerlinjen får du tildelt 200 000 kroner i stipend.

Du mottar 100 000 kroner i stipendmidler i heltidsåret på Forskerlinjen, og 33 000 kroner i stipend hvert av de tre påfølgende deltidsårene. Du får utbetalt stipendet i begynnelsen av hvert semester.

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend i Lånekassen mens du studerer ved Forskerlinjen. Det året du studerer heltid ved Forskerlinjen har du fulle rettigheter i Lånekassen

Publisert 10. feb. 2016 11:12 - Sist endret 28. mars 2022 12:26