English version of this page

Doktormiddag og kreering

Doktormiddagen er et arrangement du selv er ansvarlig for og skal finne sted samme dag som disputasen.

Etter at doktorgradsprøven din er godkjent av fakultetet, blir du invitert til en kreeringsseremoni i Universitetets aula.

Doktormiddag

Du velger selv hvordan du legger opp arrangementet, fra en stor middag i kjole og hvitt, til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt til ingen disputasmiddag i det hele tatt.

Doktormiddagen skal finne sted samme dag som disputasen.

Det er vanlig, men ikke nødvendig, med en doktormiddag der antrekket er smoking eller mørk dress.

Taler

Det er vanlig at disputasleder, komitéens tredje medlem og veileder(e) holder taler. Kandidaten holder også tale hvor han/hun takker universitetet, komitéen, fagmiljøet, familien osv.

Bordplassering

Du står relativt fritt når det gjelder bordplassering. Kandidat med ledsager, komitémedlemmer, veileder(e) og disputasleder bør imidlertid få sentrale plasser ved bordet.

Utgifter og fratrekk på skatten

Du må selv dekke utgiftene til middagen. Komité, veileder(e) og disputasleder er selvskrevne gjester. Noen ønsker kanskje å invitere mange, og man kan da be gjestene om å betale en egenandel med unntak for de førstnevnte.

Utgiftene til middagen kan trekkes fra på skatten, jfr. Skatteloven § 6-43 (lovdata.no). Trykt vitenskapelig arbeid for doktor- eller lisensiatgrad:

”Det gis fradrag for kostnader ved fremlegging av trykt vitenskapelig arbeid som godkjennes til å forsvares for doktor- eller lisensiatgrad ved norsk universitet eller høyskole, herunder reisekostnader i forbindelse med doktor- eller lisensiatprøven og andre påviselige kostnader som har direkte sammenheng med vedkommende arbeid.”

Fratrekk gjelder kun for de vitenskapelig tilsatte middagsgjestene. Husk å spare på gjestelisten med tittel på gjestene du vil ha refundert utgiftene for, og kvitteringer. De skal legges ved selvangivelsen. Det maksimale fratrekket finner du til enhver tid i årets Lignings-ABC (skatteetaten.no).

Doktorkreering

Etter at fakultetet har godkjent opplæringsdel, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres du til doktor av rektor. Dette markeres med en seremoni i Universitetets aula.

Doktorkreeringer arrangeres fire ganger i året.

Diplom og diplomvedlegg

Doktorgradsdiplom utferdiges av Universitetet i Oslo.

Fakultetet utsteder vedlegg til doktorgradsdiplomet i standardisert format. Navnet du er registrert med i Studentweb vil stå på diplomet.

Vitnemål utstedes kun en gang. Du kan søke om duplikat dersom vitnemålet er tapt.

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 8. feb. 2021 16:24