English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og en disputas.

Når dekan har godkjent en positiv innstilling fra bedømmelseskomitéen, er du formelt sett klar for disputas. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning over et oppgitt emne.

Om doktorgradsprøve

Prøveforelesning og disputas kan normalt finne sted seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til forsvar. Disputasen er det offentlige forsvar av avhandlingen.

Les mer om doktorgradsprøven.

Datoer for prøveforelesning og disputas

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares.

Les mer om tider for doktorgradsprøve.

Forberedelse til prøveforelesning og disputas

I forkant av disputasen må du levere sammendrag og personalia, og få avhandlingen trykket.

Les mer om forberedelser til prøveforelesning og disputas.

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 9. feb. 2021 11:09