English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - Ph.d.

Krav til avhandlingen

  • Hva er kravene til avhandlingen?
  • Hva er en kappe?
  • Offentliggjøring av avhandlingen

Innlevering og trykking

  • Hvor skal avhandlingen leveres?
  • Hvordan skal avhandlingen leveres?
  • Hvilke vedlegg skal leveres?
  • Når skal avhandlingen trykkes?

Bedømmelse av avhandlingen

  • Hva skjer etter at du har levert avhandlingen?
  • Hvor lang tid tar bedømmelsen?
  • Innstillingen

Prøveforelesning og disputas

Disputasen er det offentlige forsvar av avhandlingen. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning.

Doktormiddag og kreering

Doktormiddag avholdes samme dag som disputas. Kreering finner sted fire ganger i året.

For disputasleder og bedømmelseskomite