English version of this page

Dato for prøveforelesning og disputas

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares.

Fastsettelse av dato

Endelig dato for prøveforelesning og disputas kan ikke fastsettes før komiteens innstilling er godkjent av dekanen.

Det er viktig at komiteen ikke opplever eventuelle datoer avtalt på forhånd som førende for deres bedømmelse. Dersom komiteen mener kandidaten skal gjøre mindre omarbeiding i henhold til ph.d.-forskriftens § 14.2, skal den ikke føle press for å godta avhandlingen som den er fordi disputasdatoen er satt for tidlig.

Kontakt

Publisert 29. mai 2015 18:44 - Sist endret 9. feb. 2021 11:05