English version of this page

Forberedelse til prøveforelesning og disputas

I forkant av prøveforelesning og disputas skal du levere sammendrag og personalia til din saksbehandler og få avhandlingen trykket.

Reservere lokaler

Forskningsrådgiver ved fakultetet vil reservere de nødvendige lokaler.

Du er ansvarlig for at den tekniske bistanden er på plass til angitte tidspunkter ved prøveforelesning og disputas, samt sjekke ut at det tekniske utstyret fungerer slik det skal.

Personalia og sammendrag

I forkant av disputasen skal du levere inn

  • ferdig utfylt personaliaskjema
  • et foto av deg selv, ta kontakt med fotoseksjonen ved fakultetet.
  • to sammendrag - ett populærvitenskapelig sammendrag som brukes blant annet til kunngjøring av disputasen din, og et fagrettet sammendrag på engelsk.

Du vil få tilsendt  skjemaene på e-post i god tid før disputasen finner sted. Skjemaene skal returneres til saksbehandler i utfylt stand minimum tre uker i forkant av disputasen.

Rekvisisjonsskjema

Når innstillingen er godkjent av dekan, vil du få tilsendt rekvisisjonsskjema for trykking fra din saksbehandler. Fyll ut og signer på del 1 før du returnerer skjemaet til saksbehandler med epost.

Kontakt

Publisert 29. mai 2015 18:44 - Sist endret 9. feb. 2021 11:14