English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Når dekan har godkjent en positiv innstilling fra bedømmelseskomitéen er du formelt sett klar for doktorgradsprøven.

Doktorgradsprøven består av prøveforelesning og disputas. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning over et oppgitt emne.

Prøveforelesning

Når dekan har godkjent avhandlingen for offentlig forsvar, skal du i forkant av disputasen holde en prøveforelesning over et oppgitt emne bestemt av bedømmelseskomiteen.

  • Du får oppgitt emne på epost 10 arbeidsdager i forkant av prøveforelesningen.
  • Prøveforelesningen ledes av disputasleder og varer i 45 minutter. Inntil 15 minutter kan settes av til spørsmål og kommentarer i etterkant av selve prøveforelesningen.
  • Under prøveforelesningen skal du vise evne til formidling av kunnskap. Målgruppen for prøveforelesningen er studenter, kolleger uten spesialkunnskaper og den opplyste allmennhet.
  • Prøveforelesningen avholdes på enten norsk eller engelsk avhengig av opponentenes språkkunnskaper.

Disputas

Disputasen er det offentlige forsvaret av avhandlingen. Den varer mellom to og tre timer og ledes av disputasleder.

  • Disputasleder åpner disputasen med å gi en kort presentasjon av kandidat og komité.
  • Etter at disputasen er åpnet holder du et populærvitenskapelig sammendrag av ditt forskningsarbeid i inntil 30 minutter.
  • Deretter følger førsteopponent med inntil 75 minutter og andreopponent med inntil 60 minutter.
  • Du avslutter disputasen med en kortfattet takk til universitetet og komiteen, hvorpå disputasleder erklærer akten for avsluttet.

Disputasen skal avholdes i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo.

Kontakt

Publisert 29. mai 2015 18:44 - Sist endret 9. feb. 2021 11:18