English version of this page

Valgfrie emner og kurs

Det er ingen kursavgift på emnene, men du på melde deg på innen søknadsfristen. Svar på søknad om opptak til ph.d.-emner sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Søknadsfrist

  • Påmelding til høstsemesteret: 1. juni til 1. september
  • Påmelding til vårsemesteret: 1. desember til 1. februar

Unntak: Emner som går tidlig i semesteret har egne søknadsfrister. Se emnebeskrivelsene for informasjon.

Emneoversikt

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for klinisk medisin (IKM)

Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Bioteknologisenteret i Oslo

Andre enheter

Eksterne kurs

Andre aktiviteter

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner.

  • Forskningsdagen
  • Oslo Priority Talk

Kontakt

Publisert 4. juni 2015 18:48 - Sist endret 8. feb. 2021 15:57