English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Det er flere veier inn i ph.d.-programmet. Du kan søke på en utlyst ph.d.-stilling eller du kan søke om ekstern finansiering. I begge tilfeller kan du være ansatt enten på UiO eller hos en annen arbeidsgiver.

I alle tilfelle må du, når finansieringen er på plass, søke om opptak på fakultetes ph.d.-program.

Slik søker du til ph.d.-programmet

  • Krav til opptak
  • Innhold i søknaden
  • Levering av søknad

Stipendiatstilling ved fakultetet

Stipendstillinger knyttet til fag, fagområder, prosjekter eller enhet lyses ut av de aktuelle instituttene med varierende søknadsfrister.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d., og får samme rettigheter og goder som andre ansatte. Dette er uavhengig av om finansieringskilden er UiO, NFR eller annen finansiering.

Du må søke om opptak på ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet selv om du blir ansatt som stipendiat ved UiO.

Dobbeltkompetanse

Dobbeltkompetanseløpet gir deg muligheten til å ta spesialistutdannelsen og ph.d. utdanningen samtidig.

Ekstern ansettelse

Du kan søke om opptak på programmet og være ansatt ved en annen institusjon enn UiO.  Finansieringen til ph.d.-prosjektet kan for eksempel komme fra:

  • stilling ved høgskole eller annet universitet,
  • stilling i annen vitenskapelig institusjon med tid til egen forskning.
  • stilling ved et universitetssykehus med tid til egen forskning.