English version of this page

Utenlandsopphold - Ph.d.

Ph.d.-kandidater har mulighet til utenlandsopphold under utdanningen dersom de ønsker det. Kandidaten må skaffe finansiering til oppholdet, i samarbeid med veileder.

UiO deltar i internasjonalt forskningssamarbeid både gjennom bilatere avtaler, gjennom EU, og gjennom egne samarbeidsavtaler.

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

  • stipendbasen.no - Forskningsrådets stipendbase for mobilitet
  • UNIFOR - diverse fond og legater
  • Fulbrightprogrammet - USA
  • EURAXESS - praktisk informasjon til mobile forskere

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med administrasjonen på ph.d.-programmet i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Slike avtaler utarbeides i samarbeid med fakultetet.

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 8. feb. 2021 16:01