English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Med en doktorgrad fra Det odontologiske fakultet har du mange muligheter, enten du ønsker å satse videre på en forskerkarriere eller du vil arbeide utenfor akademia.

Nye oppdagelser og teknologiske gjennombrudd innen områder som molekylærbiologi, bioteknologi, biomaterialer, vevsdyrking, mikrobiologi, epidemiologi, mikroskopi- og røntgenteknologi og informatikk gir oss stadig nye muligheter til diagnostisere og behandle pasienter. For å effektivt kunne utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap må vi utdanne forskere med klinisk kompetanse og kliniske spesialister med forskningskompetanse.

Unikt forskningsmiljø

PhD programmet ved Det odontologiske fakultetet tilbyr et unikt forskningsmiljø som kombinerer avansert teknologi med medisin og livsvitenskap, og gir mulighet for ambisiøse studenter til a kunne bidra til viktige kliniske og klinisk relevante oppdagelser og samtidig lære å kjenne nye fagområder og møte nye faglige utfordringer.

Spennende utviklingsmuligheter

Å ta doktorgrad ved fakultetet er også en flott måte å utvikle din evne til å forstå og løse komplekse problemer, øke faglig kompetanse, innsikt og selvtillit og utvikle dine formidlingsevner. Foruten opplæring i vitenskapelige metoder og teknikker vil du lære å søke og evaluere relevant informasjon, lære å arbeide selvstendig og delta i prosjektteam samt få trening i å styre egen arbeidstid og prioritere arbeidsoppgaver. Dette er viktige egenskaper som vil være høyt verdsatt hos framtidige arbeidsgivere.

Odontologisk forskning

Dersom du er født nysgjerrig og lar deg fascinere av kunnskap og muligheten til å spesialisere deg i et faglig emne vil du ganske sikkert verdsette muligheten til å fokusere på vitenskapelige og teknologiske utfordringer i fronten av odontologisk forskning. Å kunne bidra til avansert kunnskap og å være med på å utvikle ditt eget fagfelt kan være utrolig spennende og givende.

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 18. feb. 2021 12:26