Arkiv

Publisert 1. feb. 2011 14:33
Bakterier kommer inn i tennene ved karies, men også etter slitasje og hvis tenner skades ved uhell i lek og idrett. Rotkanalene blir infisert, og betennelsen kan bre seg til kjevebein og noen ganger videre. Rotbehandlingen skal sikre at alle bakterier elimineres fra rotkanalene, og selve rotfyllingen at nye mikrober finner vei. Det utvikles nye instrumenter og metoder for å oppnå dette.