Disputas: Helen Pullisaar

Cand.odont. Helen Pullisaar ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bioinspired ceramic TiO2 scaffolds for bone tissue engineering.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Senior Lecturer Gwendolen Reilly, INSIGNEO Institute for in silico medicine, Sheffield, UK
  2. opponent: Forsker Anne Mari Rokstad, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Lene Hystad Hove, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for studier og undervisning Anne Merete Aass, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Håvard Jostein Haugen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gullstandarden ved rekonstruksjon av ødelagte kjeveben har frem til i dag vært å bruke pasientens eget ben.

Benflytting krever kirurgiske inngrep som øker risikoen for komplikasjoner og ubehag for pasienten.

Et lovende alternativ til å flytte kroppens eget ben, kan være å sette inn et syntetisk benstillas som ligner kroppens eget ben. Ved å kombinere et kunstig stillas med celler og benstimulerende faktorer kan man styre prosessene og trolig øke farten på tilheling av benskader i kroppen.

Dette var utgangspunktet for forskningen i denne avhandlingen, der vekstpotensialet i syntetisk keramisk stillaser av titandioksid (TiO2) tildekket av benstimulerende faktorer (statiner, prolin-rike peptider, og ekstracellulær matriks derivat), alene eller i kombinasjon med celler ble analysert. Cellene som ble valgt var humane stamceller fra fettvev som har potensiale til å bli benceller, og materialet som dekket stillaset, faktorene og cellene var et tynt lag av alginat hydrogel.

Resultatene fra laboratoriestudier presentert i avhandlingen viser at det er mulig å lage TiO2 vekststillas med lignende struktur som naturlig friskt ben, og dekke disse med faktorer som frigjøres og påvirker kroppens egne celler til nyvekst av ben. Kombinasjon av benstimulerende faktorer, benskapende celler og keramisk TiO2 veksstativ kan representere en ny fremgangsmåte for styrt benvevsoppbygging.

Doktoranden tok odontologisk embetseksamen i 2004 fra Tartu Universitet i Estland. Hun fullførte videreutdanning i Periodonti fra samme universitet i 2007, og har siden jobbet som spesialist. Hun har videre undervist ved Tallinn Health Care College fra 2005 til 2010, og har vært styremedlem (2006-2010) og hovedstyremedlem (2009-2010) av Estisk Tannlegeforening. Doktoranden er nå i gang med spesialistutdannelse innen kjeveortopedi ved Universitetet i Århus, Danmark.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 28. apr. 2015 13:21 - Sist endret 22. juni 2016 11:11