Prøveforelesning: Helen Pullisaar

Cand.odont. Helen Pullisaar ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tissue engineering in medical applications – on the boundary between cells and materials.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 28. apr. 2015 13:21 - Sist endret 22. juni 2016 11:13