Disputas: Gaute Floer Johnsen - Biomaterialer og Endodonti

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent:  Professor Gustavo de Deus, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brasil

2. opponent: Associate Professor Hagay Shemesh, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam, Nederland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Spesialtannlege Trude Handal, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hans Jacob Rønold, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Håvard Jostein Haugen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Balanserte eksperimentelle grupper er et av grunnprinsippene for optimal design av vitenskapelige forsøk og dermed en viktig forutsetning for endodontiske sammenlikningsstudier som bruker tenner for vurdering av materialer, teknikker, irrigasjon og instrumenter.  Manglende anatomisk/morfologisk matching av tenner brukt i tidligere studier har mottatt kritikk for å ha testet forskjeller i anatomi fremfor å resultere i pålitelig rangering av materialer, teknikker, irrigasjon og instrumenter brukt for rotbehandling.

Tannlege Gaute Floer Johnsen, doktorgradsstipendiat ved det odontologiske fakultet ved UiO, har i avhandlingsarbeidet sett nærmere på grad av likhet mellom ekstraherte kontralaterale (tenner fra motsatt side av kjeven) premolarer (framjeksler).  Han har  brukt høyoppløselig tredimensjonal røntgen-teknikk (mikro-CT) for skanning av tennene for å kunne sammenligne flere geometriske og morfometriske parametre in silico (i datamaskin).

Forskningsarbeidet ble gjennomført ved Avdeling for biomaterialer og Avdeling for endodonti i samarbeid med Institutt for Kjeveortopedi og Simula forskningssenter.  Funnene i avhandlingen demonstrerer med tydelighet hvordan kontralaterale premolarer kan betraktes som speilvendte «tvillingtenner». Avhandlingsarbeidet består av tre delstudier.

Den første delstudien bestod av morfometrisk geometrisk analyse og sammenligning av kontralaterale premolarer ved hjelp av mikro-CT og en halvautomatisert digital bildeanalyse. Hovedformålet var å etablere en pålitelig metode og ny standard for å velge tenner for endodontiske ex vivo forsøk som skaper eksperimentelle grupper med nær-identiske parametre. Et sentralt punkt i den foreslåtte metoden handler om dens evne til å gi kvantitativ informasjon om morfometriske parametere uavhengig av landemerke plassering av operatør på datamaskinen. Dette gir en svært automatisert og effektiv prosedyre for å matche tennene til eksperimentell testing. Det ble også demonstrert at oppløsningen av mikro-CT-skanningen var avgjørende for en slik type analyse sammenlignet med resultater oppnådd fra CBCT.

Delstudie nummer to hadde mere klinisk relevans da den tok for seg flere anatomisk viktige parametre for endodontisk behandling som ble beskrevet, målt og sammenlignet mellom premolarparene. Tidligere studier av kontralaterale premolarer har først og fremst vurdert eksterne anatomiske karakteristikker, og bare noen få har vurdert den indre anatomiske likheten. Hovedfunnet er at kontralaterale premolarer har en høy grad av likhet når det gjelder de lineære målingene.

For å validere bruken av kontralaterale premolarer i endodontiske sammenligningsstudier ble det gjennomført en tredje delstudie som sammenlignet rotkanalsystemene før og etter kanalinstrumentering med ett instrumenteringssystem. Dette studiets hovedformål var å validere bruken av kontralaterale premolarer for velbalanserte forsøksgrupper i komparative studier.  Resultatene fra studien viser at rotkanalene til kontralaterale premolar hadde lignende endringer i volum, tredimensjonal form og grad av vridning fra før til etter instrumentering.  Dette betyr at det ikke var noen forskjell mellom premolarparene, hvilket betyr at deres bruk i sammenligningsstudier er validert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 13. feb. 2019 09:03 - Sist endret 15. feb. 2019 09:05