Prøveforelesning: Gaute Floer Johnsen

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 13. feb. 2019 09:03 - Sist endret 15. feb. 2019 09:06