Digital disputas: Maria H Pham - Biomaterialer

Cand.odont. Maria H Pham ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cellular responses to fluoride modified titanium surfaces.

Maria H Pham. Foto: OD/UiO.

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Bruk Q&A-funksjonen i Zoom

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 19. mars kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Omar Omar, Avdelningen för biomaterial, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige

2. opponent: Professor Annika Rosén, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Instituttleder Carl Hjortsjö, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Visedekan for forskning Janne E Reseland, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Implantatbehandling er blitt introdusert for å erstatte manglende tenner, og disse titanimplantatene er designet for å skrues på plass i kjevebenet. Endring av titanoverflaten som innebærer fysisk-kjemisk endring kan forbedre implantatets kvalitet. Implantatoverflaten er i kontakt med vevet og reagerer derfor direkte på grensesnittet mellom implantatet og vev. Cellulær respons er avhengig av biomaterialets overflateruhet og overflatekjemi, som igjen vil påvirke beinveksten og suksessraten for implantatoverlevelse.

Kliniske studier har vist at dentale fluormodifiserte implantater har bedre beinvekst sammenlignet med umodifiserte overflater. Pham og medarbeidere har utført analyser av kjemiske sammensetning og overflatetopografi på titaniumoverflaten etter flussyrebehandling. Studier av cellulære responser på denne titanoverflaten ble utført for å bekrefte de kliniske observasjonen, som involverte både beinceller og bløtvevsceller. Komplementsystemet er en del av immunforsvaret som forbedrer evnen til å fjerne mikrober og skadede celler, og ikke minst fremmer betennelse som igjen er en del av vevsregenerasjon. Komplementsystemet og dets komponenter respons til fluormodifiserte implantater ble undersøkt ved en «buffy coat modell».

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 5. mars 2021 09:16 - Sist endret 16. mars 2021 10:46