Digital prøveforelesning: Maria H Pham

Cand.odont. Maria H Pham ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Implant-related infections: current understanding and treatment strategies.

Prøveforelesningen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 19. mars kl 10.00)

Digital disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 5. mars 2021 09:16 - Sist endret 16. mars 2021 10:47