Digital disputas: Homan Zandi - Endodonti

Cand. odont. Homan Zandi ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Antibacterial effectiveness and clinical outcome in retreatment of teeth with endodontic infection.

Bildet kan inneholde: klær, øre, hake, panne, skulder.
Foto: OD, UiO

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 6. januar kl 17.15)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ashraf Fouad, School of Dentistry, The University of Alabama at Birmingham, USA

2. opponent: Professor Markus Haapasalo, Faculty of Dentistry, The University of British Columbia, Canada

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Anne Aamdal Scheie, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for forskning Janne E. Reseland, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Dag Ørstavik, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Prognosen ved behandling av infiserte, tidligere rotfylte tenner er noe lavere enn prognosen ved behandling av ikke-rotfylte tenner med infeksjon. I tillegg til de tekniske utfordringer som er forbundet med revisjon av fylte rotkanaler, kan slike tenner inneholde resistente bakteriearter som kan motstå den antibakterielle effekten av de mest brukte desinfeksjonsmidlene under rotbehandlingen.

Et aktivt irrigasjonsmiddel er nødvendig for å eliminere/redusere antall bakterier på en forutsigbar måte.  Natriumhypokloritt (NaOCl) i konsentrasjoner fra 0.5 til 6% har blitt anvendt som irrigasjonsmiddel med svært gode kliniske resultater. I tillegg til god antibakteriell effekt virker NaOCl ved å løse opp organisk stoff og nekrotisk vev. NaOCl kan imidlertid være skadelig for det periapikale vevet rundt rotspissen, særlig ved bruk av høyere konsentrasjoner (2.5-6%).

Klorheksidin (CHX) i konsentrasjoner 0.1-2% er et irrigasjonsmiddel som har gode antibakterielle egenskaper. CHX binder seg til hardvev og vil avgis derfra over tid. CHX ansees å være mer vevsvennlig enn NaOCl overfor det periapikale vevet.

Effekten på bakteriearter i en infisert rotfylt tann kan være forskjellig ved bruk av NaOCl eller CHX. Tidligere kliniske undersøkelser har sammenlignet de antibakterielle egenskapene til de ulike konsentrasjoner av nevnte stoffer ved behandling av ikke-rotfylte tenner med infeksjon med ulike resultater. Ingen tidligere studier har sammenlignet både den antibakterielle og kliniske effekten av disse stoffene ved behandling av infiserte rotfylte tenner.

Formålet med denne kliniske, randomiserte studien var derfor å sammenligne de antibakterielle effektene og kliniske resultater av behandling med 1%NaOCl og 2%CHX som irrigasjonsmiddel under revisjonsbehandling. Avanserte molekylære metoder ble brukt for bakteriologiske analyser, og rotbehandlingene ble observert klinisk og røntgenologisk over en 4-års periode. Et annet mål for studien var å undersøke hvorvidt pre-operativ og gjenværende infeksjon målt som antall bakterier (DNA-kopier) påvirker tilhelingen etter langtids-oppfølging.

Forsøket viste en betydelig reduksjon av antall infiserte rotkanaler, total antall bakterier, streptokokker som gruppe, og også Entrococcus faecalis som bakterieart. Det var ingen signifikante forskjeller ved den antibakterielle og den kliniske langtids-oppfølgingen mellom rotkanaler irrigert enten med 1%NaOCl eller 2%CHX.

Kalsiumhydroksid [Ca(OH2)] plassert som innlegg i rotkanalen etter irrigasjonen gav en ytterligere reduksjon i antall infiserte rotkanaler; men antall bakterier i de kanaler som hadde restbakterier etter innleggs-behandlingen, økte signifikant mellom behandlingsseansene.

I tenner som hadde et høyt antall bakterier, var det færre som ble komplett desinfisert av irrigasjonsmidlene, og slike tenner hadde også et dårligere klinisk-røntgenologisk sluttresultat. Dette peker på at det kan være viktig å redusere den bakterielle infeksjonen til et visst terskel-nivå for å oppnå tilheling.

De rotfylte tennene hadde infeksjon med et høyt antall mikrober som varierte både i type og mengde fra tann til tann. Etter utrensing og irrigasjon ble mengdene redusert, men ingen av midlene var særlig effektive i reduksjonen av kjente patogener som streptokokker og fusobakterier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 17. des. 2020 15:14 - Sist endret 5. jan. 2021 09:07