Digital prøveforelesning: Homan Zandi

Cand. odont. Homan Zandi ved ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Contemporary evidence for optimal root canal irrigation.

Prøveforelesningen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 6. januar kl 16.00)

Digital disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 17. des. 2020 15:10 - Sist endret 5. jan. 2021 09:07