Disputas: Håvard Hynne - Oral kirurgi og oral medisin

Cand.odont. Håvard Hynne ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  Clinical aspects and potential biomarkers in dry mouth and dry eye disease.

Bildet kan inneholde: briller, briller, panne, hår, smil.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Gordon Proctor, Faculty of Dentistry, King’s College London, UK

2. opponent: Associate Professor Kåre Buhlin, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Tove Wigen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Janicke Liaaen Jensen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag 

Tørrhet i munn og/eller øyne kan være svært plagsomt og forekommer relativt hyppig, spesielt blant personer som bruker mange medisiner. Den autoimmune sykdommen primært Sjögren’s syndrom (pSS) er en annen kjent årsak til tørr munn og tørre øyne, og hos bestrålte hode-halskreftpasienter (heretter kreftpasienter) er munntørrhet den vanligste seneffekten. Hvorvidt denne behandlingen også gir tørre øyne, er frem til nå undersøkt i begrenset grad.

I avhandlingen Kliniske aspekter og potensielle biomarkører ved sykdommer som medfører tørr munn og tørre øyne, har Håvard Hynne og medarbeidere undersøkt mulige sammenhenger mellom tørr munn og tørre øyne, utforsket munnhule og øyets overflate klinisk, og analysert sammensetningen av spytt og tårevæske. Kreftpasienter utgjør den røde tråden i avhandlingen. I tillegg inngår en større gruppe personer på 65 år fra normalbefolkningen og en mindre gruppe pasienter med pSS.

Alle deltakerne gjennomgikk en omfattende subjektiv evaluering av livskvalitet og tørrhet i munn og øyne ved bruk av spørreskjemaer. Den kliniske undersøkelsen av munnhulen omfattet gradering av munntørrhet, måling av spyttsekresjon, vurdering av oppvekst av sopp, registrering av tannstatus og testing av smak- og luktfunksjon. Den kliniske øyeundersøkelsen omfattet målinger av tårefilmens stabilitet, gradering av skader på øyets overflate og vurdering av tåreproduksjon. Videre ble det samlet inn biologiske prøver i form av spytt og tårer. Det ble så utført en rekke biokjemiske analyser på disse prøvene.

Hynne og medarbeidere fant at kreftpasientene ikke bare hadde tørr munn, men også tørre øyne. Tørre øyne var også vanlig blant 65-åringene. Det ble videre identifisert en ikke tidligere påvist sammenheng mellom tørrhet i munn og øyne i begge disse gruppene. Kartlegging av mulige sykdomsbiomarkører i spytt og tårer (cytokiner, metabolitter og proteiner) påviste både likheter og forskjeller mellom kreftpasientene og pasienter med pSS.

Samlet underbygger funnene i denne avhandlingen viktigheten av å undersøke både munn- og øyehelse i ulike pasientgrupper, og understreker behovet for samarbeid mellom ulike profesjoner i klinisk oppfølging så vel som i forskning. Videre kan resultatene fra de biokjemiske analysene av spytt og tårer bidra til å velge ut biomarkører som grunnlag for enklere diagnostikk og behandling i fremtiden til det beste for pasientene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 20. juni 2022 13:56 - Sist endret 20. juni 2022 14:03