Prøveforelesning: Håvard Hynne

Cand.odont. Håvard Hynne ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why are we dry?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 20. juni 2022 13:49 - Sist endret 20. juni 2022 13:49