English version of this page

Ledelse og administrasjon

Navn Stilling
Jan Eirik Ellingsen Instituttleder
Hans Jacob Rønold Assisterende instituttleder
Elisabeth Aks Administrativ leder
Anne Kristin Ohm Rådgiver, økonomi (permisjon)
Ragnhild Jørgensen Førstekonsulent, økonomi
Camilla Neerbye Berntsen Førstekonsulent, innkjøp og fakturabehandling
Ingebjørg Nerem Konsulent, trygderefusjoner
Helene Brustad- Nilsen  Førstekonsulent, økonomi (permisjon)
Kjersti Elisabeth Carlsen Rådgiver. Nettpublisering, utvekslingsstudenter (studier) og etterkontroll av forskningspublikasjoner (Cristin)
Bente Olin Teigmo Oversykepleier. Smittevern, kvalitetsutvikling, internkontroll, HMS

 

Publisert 1. okt. 2010 09:56 - Sist endret 29. mai 2018 11:26