English version of this page

Dentalverkstaden

Ved dentalverkstaden utfører ein service og vedlikehald av tannlegeutstyret ved fakultetet.

Publisert 4. nov. 2010 13:10 - Sist endret 25. juli 2017 13:51