Kontaktutvalget

Kontaktutvalget er et fora hvor kullkontakter på IKO (TP og OD) kan ta opp små og store problemstillinger i studiehverdagen.

Det er et lavterskel-forum.

Møtet har følgende deltagere: 

  • Kullkontakter TP og OD på IKO (og evt vara)
  • Semsterutvalgsledere TP og OD
  • Instituttleder
  • Klinikksjefer (voksen, barn)
  • Leder Ferdighetssenteret
  • Oversykepleier (Smittevern/Kvalitetsutvikling/ Internkontrol/ HMS)
  • Referent fra studieseksjonen

Møteoversikt for våren 2022 :

Det er månedlige møter på zoom. Denne våren: 7.2, 7.3, 4.4, 9.5

Aksjonspunkt fra siste møte finner dere her:

Aksjonspunkt

Publisert 22. nov. 2021 18:41 - Sist endret 9. mai 2022 13:14