English version of this page

Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Instituttleiinga

Instituttleiar er øvste leiar for Institutt for klinisk odontologi (IKO) og leiar for instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Nestleiar i instituttstyret går inn i instituttleiaren sin stad og overtek instituttleiaren sine oppgåver og avgjerdsmakt når denne har lengre fråver. Kontorsjef tek seg av den forvaltningsmessige leiinga av instituttet

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Geitmyrsveien 71 0455 Oslo Telefon: +47 22852000