English version of this page

Avdeling for kariologi og gerodontologi

Ved avdeling for kariologi og gerodontologi drives det undervisning, forskning og formidling av hovedtemaet karies, men kariologi omfatter også andre sykdommer og skader i de hårde tannvev, slik som dentale erosjoner (syreskader), slitasjeskader, mineraliseringsforstyrrelser og misfarginger av tannsubstans.

Bildet kan inneholde: brun, produkt, blad, rektangel, azure.

Karies sett i mikroskopet

Vekt på kariesforebyggelse og vevsbesparende teknikker

I den moderne kariologiundervisningen legger en stor vekt på å forebygge og gjøre årsaksrettet behandling. Mye av den gamle plomberingen (fyllingsterapien) er erstattet med vevsbesparende teknikker og små kariesangrep (hull) blir behandlet uten at det legges fyllinger. I tillegg til disse sykdommer og skaders epidemiologi, etiologi, diagnostikk og behandling skal studentene gis undervisning i fluor, saliva og pellikel, plakk og plakkmikrobiologi, og materialer. Gerodontologi undervises som eget fagområde og kliniske undervisningen foregår på IKOs satelittklinikk på Cathinka Guldbergsenteret.

Undervisning

I den kliniske undervisningen inngår det et overordnet ansvar for koordinering og evaluering av studentenes arbeider i den integrerte del av den kliniske undervisningen.

Undervisningen består av forelesninger, problembasert læring, seminarer samt veiledning og overordnet klinisk ansvar for ordinære studenter i tillegg til veiledning og undervisning av kandidater som er opptatt i kompetanseoppbyggingsprogram (videreutdanning). Fagavdelingen har også ansvar for flere stipendiater.

Kontakt

Avdeling for kariologi og gerodontologi
Institutt for klinisk odontologi
Det odontologiske fakultet
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo 

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Fagleder

Alix Young Vik

Tel.: 228 52190

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 23. aug. 2021 09:59