Forskning ved avdeling for kariologi og gerodontologi

Ved Det odontologiske fakultet er det adgang til et allsidig utstyrt forskningslaboratorium og moderne behandlingsklinikker. Forskningen ved Avdeling for kariologi og gerodontologi tilhører for det meste fakultetets tematisk forskningsområder: Helsefremmende og forebyggende virksomhet og Biofilm.

Forskningen omhandler følgende tema

  • Kartlegge forekomst av dentale erosjoner og studere årsakssammenheng 
  • Effekt av fluor mot dentale syreskader
  • Mikropartikulære formuleringer for administrasjon av legemidler i munnhule og på tenner
  • Laktobaciller i kariogent plakk
  • Adhesjon og kolonisering av ikke-orale mikroorganismer i munnen
  • Oral hygiene i sykehjem:  barrierer for god hygiene og randomiserte kontrollerte kliniske forsøk på effekter av intervensjoner
  • Sammenhenger mellom oral helse, ernæring og medisinsk tilstand hos geriatriske pasienter
  • Langtidsundersøkelser av Kl II komposittfyllinger
  • Biologiske effekter av dentale materialer og innholdsstoffer
  • Hvordan man kan redusere/inhibere dårlig ånde

Mange av disse forskningsprosjektene er etablerte som brede, tverrfaglige og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 7. juni 2017 08:08