Fagplan for kariologi og gerodontologi

Undervisningen i kariologi ved Det odontologiske fakultet, UiO, foregår i et integrert opplegg hvor den teoretiske og den kliniske undervisningen gjennomføres på forskjellige nivåer opp gjennom de respektive semesterene, fra 4. til 10. semester. Den teoretiske undervisning innen gerodontologi skjer i 8. semester.

Den kliniske undervisningen foregår på en felles voksenklinikk (Klinikk for allmennodontologi - voksen) hvor undervisningen i kariologi i de tre første kliniske semesterene (6.-8.) er fagorientert, og i de to siste (9. og 10.) er integrert med fagområdene periodonti og protetikk med bittfunksjon. Den kliniske undervisningen i gerodontologi foregår i 8. og 9. semester ved Cathinka Guldbergsenteret/ tannklinikk.

I fagområdet kariologi undervises det på propedevtisk, klinisk og videreutdannelsesnivå.

Grunnutdanningen

Fagplan grunnutdanningen (pdf)
Her finnes en kort beskrivelse av fagområdet, samt en oversikt over alle temaer og forelesninger. 

Spesialistutdanningen

Fagplan spesialistutdanningen (pdf)
Avdeling for kariologi og gerodontologi tilbyr et kompetanseoppbyggingsprogram

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 4. jan. 2013 13:49