Rutiner og prosedyrer for avdeling for kariologi og gerodontologi

I den propedeutiske klinikken undervises det i grunnleggende prinsipper for operativ kariesterapi med vektlegging på basale kliniske kunnskaper og ferdigheter.

Undervisningen foregår i 5. og 6. semester og prosedyrene som undervises ved Ferdighetssenteret finnes ved lenken på denne siden.

 

I klinikken undervises det i klinikkhygiene og i moderne forebyggende og operativ terapi hvor restaurering med et bredt spekter av dentale biomaterialer, minimale vevsinngrep og bruk av moderne restaureringsmaterialer og -teknikker vektlegges. Lenken til de kliniske rutinene som benyttes under pasientbehandling ved Klinikk for allmennodontologi - voksen (6. til 10. semester) finnes på denne siden.

Rutiner

Kliniske rutiner i kariologi

Propedeutiske rutiner i kariologi

Digital Interaktiv Læring (ikke tilgjengelig nå)
 

Andre nyttige lenker

Klinikk håndboken

ICD-10 norsk utgave

 

Den Norske Tannlegeforeningens Tidende (tannlegetidende.no)

Helsebiblioteket (helsebiblioteket.no)

 

SBU (sbu.se)

PubMed (ncbi.nlm.nih.gov)

Publisert 29. sep. 2010 16:25 - Sist endret 21. jan. 2021 18:24