English version of this page

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er det øvste organet ved fakultetet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Samansetning

Samansetning av fakultetsstyret for perioden 1. januar 2017 - 31.desember 2020:

Representanter Vararepresentanter

 

 

 

 

Pål Barkvoll, Dekan

 

Amer Sehic, Prodekan for studier

 

Morten Enersen, Førsteamanuensis

 

Vaska Vandevska-Radunovich, professor (1. vara)

 

Bente B. Herlofson, Professor

 

 

Jørgen Hugo, ph.d.-kandidat

 

 

Bente Olin Teigmo, Oversykepleier

 

Astrid Skiftesvik Bjørkeng, kommunikasjonsrådgiver (1. vara)

May Helen Losoa Forsberg, spesialistutdannet sykepleier (2. vara)

   
Stud.odont. Malene Bergset Rusten  
Stud.odont.Aya Bajalan Vara Meriam Hemaz
Stud.tpu. Irmelina Nilsen  
   
Ekstern representant Erik Normann  
Ekstern representant Line Bakkevig  
Observator med talerett : Alix Young Vik og Linda Hildegard  Bergersen  

 

Publisert 31. okt. 2010 13:17 - Sist endret 29. aug. 2018 14:26