English version of this page

Medlemmer i fakultetsstyret

Fakultetsstyret er det øvste organet ved fakultetet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Samansetning

Samansetning av fakultetsstyret for perioden 1. januar 2021 - 31.desember 2024:

Representanter Vararepresentanter

Bildet kan inneholde: Offisielt, Hake, Business.

 

 

 

Tiril Willumsen, dekan

 

Hans Jacob Rønold, prodekan for studier

 

Linda Z. Arvidsson, førsteamanuensis

 

Ståle P. Lyngstadaas, professor (1. vara)

 

Anders Verket, førsteamanuensis

 

 

 

Badra Hussain, ph.d.-kandidat (1 år)

 

 

Bente Olin Teigmo, oversykepleier

 

Natalia Andronova, forskningsrådgiver (vara)

Stud.odont. Hanne Husebø  
Stud.odont. Ingrid Berget Øvre  
Stud.tpu. Tamara Tászity  
Eksterne representanter
Anners Lerdal og Berit M. Binde
 
Observatører med talerett : Janne E. Reseland og Jan E. Ellingsen  
Sekretær: Maria Dana Hansen Nesteby  

 

Publisert 31. okt. 2010 13:17 - Sist endret 6. okt. 2022 10:03