Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

  • 8 møter i året
  • Protokoller legges ut fortløpende etter møtene.

Medlemmer

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og ledes av dekanen

Styrets rolle og mandat

Fakultetets øverste organ.
Ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.
 

PFF og PSS