Hvem kan bli veileder?

Det må være minimum en i veilederteamet som har tilknytning til Det odontologiske fakultet.

Veilederne må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Krav til veileder

En student må ha en hovedveileder og en medveileder. Minimum en av veilederne skal være intern og ansatt ved fakultetet. Kravet kan fravikes, men da må det være en ekstra medveileder som er ansatt ved fakultetet. Veilederne må ha doktorgrad eller tilsvarende.

Vitenskapelige meritter

Lang forskningserfaring og sterk publikasjonsliste teller positivt. Samtidig skal Forskerlinjen bidra til å styrke nyetablerte forskningsgrupper med lovende og innovative prosjekter.

Veiledererfaring

Tidligere suksess som veileder for forskerlinjestudenter og ph.d.-kandidater teller positivt. På samme måte vil tidligere misnøye eller konflikter slå negativt ut.

Kjennskap til Forskerlinjen

Vi forutsetter at veileder har satt seg inn i Forskerlinjens studieplan og målsettinger.

Publisert 10. feb. 2016 11:13 - Sist endret 10. feb. 2016 11:13