English version of this page

Krav

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver din og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid.

Avhandlingen skal i sin helhet, både kappe og artikler, være på enten engelsk eller norsk. Tillatelse til å benytte annet språk må innhentes fra fakultetet.

Kravene til en avhandling for graden ph.d er nedfelt i § 10.1 i Forskrift for graden ph.d. og Utfyllende regler.

Kappe

I tillegg til enkeltartikler skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon.

Denne samlete fremstillingen skal være et selvstendig vitenskapelig dokument der du har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å trenge inn i spesialiserte vitenskapelige problemstillinger.

Offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen blir gjort offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasdato.

Se også

Veiledning for bedømmelse av norske doktorgrader

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 23. nov. 2022 16:20