English version of this page

Regelverk

Ph.d.-utdanningen reguleres av UiOs forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler tilhørende denne. Her finner du en oversikt over regelverk og veiledninger.

UiOs forskrifter og veiledninger

Fakultetets utfyllende regler

Publisert 15. juli 2016 13:42 - Sist endret 14. mars 2018 12:48