Hilsen fra Den norske tannlegeforening

Hilsen til avgangsstudentene 19. juni 2020 fra presidenten i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Kjære nye tannleger,

På vegne av Den norske tannlegeforening ønsker presidenten Camilla Hansen Steinum å gratulere dere med vel overstått eksamen!

NTF gleder seg over å kunne ønske dere velkommen til felles faglig innsats! Fra i dag er dere offisielt en del av det store faglige og kollegiale fellesskapet til norsk tannhelsepersonell. Jeg vet at dere kommer til å få spennende, interessante og givende arbeidsdager! Det finnes mange flotte kolleger der ute som ser fram til å ta dere godt imot.

Dere har fått en særdeles god utdanning fra Universitetet i Oslo, og dere starter yrkeskarrieren med den mest oppdaterte kunnskapen innen odontologi. Sørg for at dere forvalter denne kunnskapen til beste for den enkelte pasient og for befolkningen som helhet.

Som tannleger utgjør dere en sentral del av det norske helsevesenet. Det har vi, ikke minst, sett i den pågående pandemien der tannhelsetjenesten har stått skulder ved skulder med resten av helsetjenesten. Dette samarbeidet vil bare bli tettere og tettere fremover.

Tannlegeforeningens etiske regler er et viktig grunnlag for vår utøvelse av tannlegeyrket og for tilliten vi har i befolkningen. Sett dere grundig inn i de etiske reglene og bruk dem i det daglige arbeidet!

Vi er inne i en viktig og spennende tid for norsk tannhelsetjeneste med mange politiske prosesser som vil kunne endre tannhelsetjenesten betydelig. For Tannlegeforeningen er det et hovedanliggende å bevare og styrke de tunge odontologiske fagmiljøene vi har i offentlig sektor og på lærestedene. Vi vil også videreføre og forbedre ordningene for privat sektor. Målet må være en enda bedre tjeneste for befolkningen og utjevning av sosial ulikhet i oral helse.

I Tannlegeforeningen ser vi frem til at dere skal ta aktivt del i organisasjonen vår. Selv om vi er små, er vi en viktige premissleverandør for politikere og myndigheter i alle spørsmål knyttet til faget vårt. Når vi er få, blir til gjengjeld hver stemme hørt! Vi trenger engasjerte og dyktige tillitsvalgte så jeg oppfordrer dere til å delta i foreningsarbeidet! Foreningen trenger dere! Og vi er der for dere som medlemmer!

Dere har valgt et spennende yrke som er i stadig utvikling – og som stiller høye krav til at dere vedlikeholder og videreutvikler kompetansen deres. Vi har innført obligatorisk etterutdanning for Tannlegeforeningens medlemmer. Det gir kvalitet og sikkerhet i behandlingen av pasienter. Benytt dere av møteplassene og etterutdanningstilbudene våre. Da vil dere holde dere faglig oppdatert, og samtidig ta vare på vennskapet og samholdet fra de gode årene på fakultetet her i Oslo!

Gratulerer med dagen, velkommen som kolleger - og til lykke med fremtiden!

Publisert 22. juni 2020 09:25 - Sist endret 22. juni 2020 09:25