English version of this page

HMS ved Det odontologiske fakultet

Arbeids- og læringsmiljøet er viktig for at våre studenter og ansatte skal trives.

Si fra!

Sikresiden.no

Nettstedet gir ansatte og studenter informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66

Brannvern OD

Lokal brannvern prosedyrer og instrukser for fakultetet 

Brannvern UiO

Overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre forebyggende og bekjempende brannrutiner.