HMS ved Det odontologiske fakultet

Vi tar HMS på alvor ved Det odontologiske fakultet. Arbeids- og læringsmiljøet er viktig for at våre studenter og ansatte skal trives.

Hvem kontakter jeg?

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66

 

HMS-utvalg

Helse, miljø og sikkerhetsutvalget er oppnevnt av instituttleder

Lokale HMS-rutiner

Arbeidsmiljø

Fakultetets HMS-mål

Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Fakultetet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Det odontologiske fakultet vil sikre fornyelse av kompetanse.
  • Videreutvikle Det odontologiske fakultet i henhold til UiOs mål for medarbeiderne
  • Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet