Helse, miljø og sikkerhet ved OD

Vi tar HMS på alvor ved Det odontologiske fakultet. Arbeids- og læringsmiljøet har stor betydning for mennesker som arbeider eller studerer ved institusjonen og en avgjørende betydning for deres trivsel.

HMS-mål ved OD

Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Fakultetet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Det odontologiske fakultet vil sikre fornyelse av kompetanse.
  • Videreutvikle Det odontologiske fakultet i henhold til UiOs mål for medarbeiderne
  • Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66

Prosedyre for HMS-avvik

Prosedyren skal sikre at alle uønskede hendelser meldes og behandles for å ivareta de involverte og forebygge lignende hendelser.