Lokal beredskapsplan

Det odontologiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Lokal beredskapsplan – åpen versjon

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det odontologiske fakultet

Beredskapsarbeidet ved fakultetet ledes av dekanen.

Nødnumre

Brann:110 Politi: 112 Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Se også

Publisert 27. feb. 2020 16:05 - Sist endret 9. feb. 2021 14:36