Faglige anbefalinger for smittevern

Det er nå etablert faglige anbefalinger for smittevern ved de odontologiske lærestedene

Nye faglige anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis, utarbeidet i samarbeid mellom UiO, UiB, UiT, Den norske Tannlegeforening og Folkehelseinstituttet.

Publisert 8. mai 2015 10:28 - Sist endret 21. mai 2019 13:10