Valg ved OD

Løpende oversikt over valg av representanter til ulike funksjoner og organer.

Valg av verneombud

Valg av verneombud for perioden 2018-2019

Valg av ledende verneombud

Janne Lea er valgt til lokalt hovedverneombud for perioden 2014-2015
 

Valg av representanter til OD-LAMU

Det skal velges nye representanter for perioden 2016-2017.