Helse, -miljø og sikkerhetsutvalg

Helse, -miljø og sikkerhetsutvalget (HMSU) er oppnevnt av instituttleder.

Deler av HMS utvalget samlet, fra v.: Lasse Sydhagen, Åse Vikhammer Hagen, Gunn Conradi Karlsen, Anne Marit Arnesen, Bente O. Teigmo og Tom A. Barkvoll. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Lars Erik Pedersen, May- Helen Losoa Forsberg, Aina- Mari Lian og Morten Enersen (Foto: Margit Selsjord, UiO/OD)

Formål

HMSU skal drive systematisk helse, miljø -og sikkerhetsarbeid ved instituttet. Utvalget skal arbeide i tråd med Internkontrollforskriften og bistå instituttledelsen med å ivareta og videreutvikle helse, - miljø og sikkerhet (HMS) i instituttet gjennom samhandling og åpen kommunikasjon.

Utvalget skal være et tverrfaglig rådgivende organ for hele instituttet og sette lokale HMS- saker systematisk på dagsorden.

HMSU rapporterer til instituttleder som fatter vedtak.

 

Oppgaver

- Drøfte lokale HMS problemstillinger.

- Utarbeide forslag til tiltak for instituttledelsen.

- Medvirke til implementering av vedtak i samarbeid med instituttets ledelse.

- Sørge for oppdaterte retningslinjer i tråd med myndighetskrav og interne UiO regler.

- Bistå i kartlegginger av arbeidsmiljø.

 

HMSU skal være synlig og tilgjengelig for alle på instituttet. Utvalget oppfordrer alle til å melde inn saker.

 

Medlemmer

Leder:

Arbeidsgruppe:

 

 

Av Kjersti E.Carlsen
Publisert 6. apr. 2017 14:03 - Sist endret 3. sep. 2018 13:46