Kildesortering innføres på Det odontologiske fakultet

Kildesortering av avfall er innført på fakultetet.

Kildesortering av avfall - hva, hvor og hvorfor? 

Les om innføringen av kildesortering på UiO 

Har du andre innspill og spørsmål?

Ta kontakt på kildesortering@uio.no, eller med lokal prosjektkoordinator på Leif Erling Jensen

Prosjektansvarlige på Det odontologiske fakultet

Enhetens lokale prosjektmottak har følgende medlemmer: 

Rolle Stilling Navn
Prosjektleder Assisterende fakultesdirektør Leif Erling Jensen
Overordnet ansvar IKO Kontorsjef Elisabeth Aks
HMS-ansvarlig Oversykepleier Bente Olin Teigmo
Verneombud Kinikk.avd leder Janne Karin Lea
Overodnet ansvar IOB Kontorsjef Lin Malin Ullern
Kommunikasjon Kommunikasjonsrådgiver Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 27. okt. 2016 15:11 - Sist endret 16. sep. 2022 15:45