Lokal beredskapsplan

Det odontologiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Skal alltid kontaktes: Dekan Pål Barkvoll, mobil 909 87 639

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du alltid ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66  (døgnbemannet)

Tiltak ved definerte hendelser

Beredskapsgruppen på Det odontologiske fakultet

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Dekan Pål Barkvoll 22852226 90987639
Fakultetsdirektør Tove Langhaug 22852239 93405129
Ass.fakultetsdirektør Leif Erling Jensen 22852230 91173180
Områdeleder Gaustad/Geitmyrsveien Pål Fredrik Bugge


 

97071715
Kontorsjef Institutt for klinisk odontologi IKO Elisabeth Aks 22852263 91742265
Instituttleder IKO Jan Eirik Ellingsen 22852141 91184002
Kontorsjef Institutt for oral biologi IOB Lin Ullern  22840347  
Instituttleder IOB Hans Christian Åsheim 22840345 45435209
IT-leder for Det odontologiske fakultet Shanthan Navaratnam 22852120 97178440

 

Publisert 23. mai 2012 15:10 - Sist endret 26. apr. 2018 11:29