Valg av repr- og vararepresentanter til lokalt arbeidsmiljøutvalg

Det skal avholdes valg av arbeidstakers representanter til ODs lokale arbeidsmiljøutvalg (OD-LAMU). Funksjonstiden er 01.01.2022 - 31.12.23.

Forslag til kandidater

Ansatte oppfordres til å sende inn forslag til kandidater innenfor sitt eget område.

Det skal velges:

 •   1 representant fra Fakultetsadm. (inkl IT, FOTO)
 •   1 representant fra Institutt for oral biologi
 •   1 representant fra Institutt for klinisk odontologi

Frist for forslag til kandidater er fredag 3. desember, til postmottak@odont.uio.no

------------------------------------------------------------------------------------------------

Valgsekretariat

Elisabeth Aks og Sukhdeep Kakar og Leif E. Jensen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammensetning av LAMU

 • LAMU består av 8 representanter, 4 fra ledelsen og 4 fra arbeidstaker.
   
 • Ledelsen peker ut sine medlemmer og varamedlemmer til LAMU. En representant fra den øverste ledelse skal være medlem i LAMU.
   
 • Lokalt hovedverneombud for LAMUs virkeområde skal være medlem.
   
 • Det skal derfor velges 3 medlemmer(med vara) fra arbeidstakerne. Enhetene skal være representert slik fra arbeidstakersiden i OD LAMU (eksl. lokalt hovedverneombud):

    1 repr fra Fakultetsadm. (inkl IT, FOTO)
    1 repr fra Institutt for oral biologi
    1 repr fra Institutt for klinisk odontologi

Publisert 9. jan. 2014 11:58 - Sist endret 26. nov. 2021 10:59