Verneombud ved Det odontologiske fakultet

Verneombudenes oppgaver

  • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet
  • Se til at ansattes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt av arbeidsgiver
  • Delta i etablering og vedlikehold av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Samarbeide med leder i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet

Bruk vernetjenesten som en samtalepartner, og som en ansatt hvor du kan melde fra om brudd på Arbeidsmiljøloven. Det er verneombudets oppgave å melde fra til arbeidsgiver. Husk at verneombudene har oppgaver, men ikke ansvar.

Lokalt verneombud

Oppgavene til lokalt hovedverneombud er å

  • koordinere verneombudenes virksomhet ved Det odontologiske fakultet
  • representere de ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av HMS-arbeidet
  • representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet
  • delta i det lokale arbeidsmiljøutvalget, LAMU
  • samarbeide med leder i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet
Publisert 18. nov. 2019 10:48 - Sist endret 24. feb. 2020 10:49