Profiler - Side 4

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.