English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - Ph.d.

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal tilsvare 30 studiepoeng.

Opplæring

Opplæringsdelen ved fakultet består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng. Når opplæringsdelen er fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, må du søke om godkjenning av opplæringsdelen.

Obligatoriske kurs

Den obligatoriske delen av opplæringsdelen består av 10 studiepoeng.

For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

Valgfrie emner, kurs og seminarer

Den valgfrie delen av opplæringsdelen utgjør 20 studiepoeng. Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner.