2007

Tidligere

Tid og sted: 12. des. 2007 14:15, Auditorium 1, GV69

MSc Iman Saleh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The predictive value of laboratory testing for the clinical performance of endodontic materials