2019

Tidligere

Tid og sted: 10. mai 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master of Science Manuel Schweikle ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dental biomaterials: update and challenges.

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

Tid og sted: 11. jan. 2019 10:1511:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Minimal Invasive Dentistry: Evidens og klinikk.

Tid og sted: 11. jan. 2019 09:0010:00, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bondingsystemer: Hva er det og hvorfor bruker vi det?