2020

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2020 10:15, Zoom

MD Behzod Tashbayev ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Research on autoimmunity and tissue degeneration: How to separate the two processes?

Tid og sted: 13. nov. 2020 10:15, Zoom

Cand. odont. Nina Ellen Torgersbråten ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The importance of patient centered outcomes in orthodontics.

Tid og sted: 29. okt. 2020 10:15, Zoom

Master i odontologi Shermin Rusthen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smell and taste: physiological aspects of disturbances caused by infection or autoimmune disease.

Tid og sted: 28. okt. 2020 10:15, Zoom

M.Sc. Anne Klemm ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanically strong scaffolds for bone repair.

Tid og sted: 16. okt. 2020 10:30, Zoom

Cand.odont. Anne Rønneberg ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etikk i tannpleie for barn og ungdom. Hvordan ta vare på barnets rettigheter i tannbehandling.

Tid og sted: 16. okt. 2020 09:00, Zoom

Cand.odont. Anne Rønneberg ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bekymring for barn og unge i tannhelsetjenesten i Norge.

Tid og sted: 11. sep. 2020 10:15, Zoom

M.Sc. Sigrid Haugen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical applications of the adipokine adiponectin in the craniofacial region.

Tid og sted: 15. mai 2020 10:15, Zoom

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Degenerativa käkledsjukdomar ur kliniskt och radiologiskt perspektiv.

Tid og sted: 6. mai 2020 10:15, Zoom

Cand.odont. Bjørn Einar Dahl avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Translasjon av resultater fra laboratoriestudier til klinisk praksis i oral protetikk.

Tid og sted: 7. feb. 2020 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of hydrogels in dentistry applications.